Kennel Magic Ground

Mitt mål är att föda upp friska, sunda, menalt stabila och arbetsvilliga hundar som även håller måttet exteriört.

dsc-0033.jpg